Life is what happens to you while you're busy making other plans./Lennon

om Lojsan, som fick diagnosen ALL - Leukemi i aug 2008; när hon var 16 år, och om hur vardagen i vår familjsöndag 30 november 2008

Första advent

En fridens dag... om man inte tillhör en familj där man körsjunger och orkesterspelar. Lojsan har konsert med sin (ena) kör kl 18 och Bror har konsert med blåsorkestern kl 19 fyra mil norrut. Själv skulle jag sjunga på högmässa kl 11 och konsert kl 18, men prioriterar barnen. I år åker Faren och lyssnar på dottern när hon solar och jag begår sonens konsert, förra året var det tvärtom. Men måste allt hända samma dag? Det finns fler dagar på året som välare behöver förgyllas - adventshelgerna har sin självklara lyster även utan extra evenemang. Novemberhelgerna skulle väl må mumma av en konsert?

Inga kommentarer: