Life is what happens to you while you're busy making other plans./Lennon

om Lojsan, som fick diagnosen ALL - Leukemi i aug 2008; när hon var 16 år, och om hur vardagen i vår familjfredag 28 november 2008

En köpfri dag

i morron, 29 /11. Ju fler som deltar desto bättre.

Inga kommentarer: