Life is what happens to you while you're busy making other plans./Lennon

om Lojsan, som fick diagnosen ALL - Leukemi i aug 2008; när hon var 16 år, och om hur vardagen i vår familjmåndag 29 september 2008

Dag 9

Väntedag. Det enda som händer är penicillin tre gånger (dropp). Lojsan har varit på sjukhusskolan flera timmar. De ringer in en speciell gymnasiemattelärare bara för hennes skull! Vi har fått veta att hon ska fortsätta med penicillinet tills i morron och då sätter de igång med cellgifterna. Tidigast torsdag är det hemgång...

Inga kommentarer: