Life is what happens to you while you're busy making other plans./Lennon

om Lojsan, som fick diagnosen ALL - Leukemi i aug 2008; när hon var 16 år, och om hur vardagen i vår familjlördag 27 september 2008

Dag 7

till Väntedag. Det är lördag så inget planeras. De som är kvar på avd är de som har pågående behandlingar eller mycket låga värden eller andra problem. Lojsan hör till den sista kategorin; väntar på friskbesked och stygntagning. Jag gick ner på stan och köpte sushi till middan. Lojsan klarar sig utmärkt utan mig... Hon har fullt upp med att lära sig nya datorn;)

Inga kommentarer: