Life is what happens to you while you're busy making other plans./Lennon

om Lojsan, som fick diagnosen ALL - Leukemi i aug 2008; när hon var 16 år, och om hur vardagen i vår familjonsdag 22 april 2009

Däbbt i däsad

Det är fortfaradde förkylt, ben bi har habt kodtakt bed sjukhuset och Lojsad har fått Kåbepedid, så du hoppas bi att hod blir frisk fort. Och att bi addra klarar oss helt. (Det är idte kul att flyga förkyld...). Lojsad har lite probleb bed språket, bi addra har hibbla kul!

Inga kommentarer: