Life is what happens to you while you're busy making other plans./Lennon

om Lojsan, som fick diagnosen ALL - Leukemi i aug 2008; när hon var 16 år, och om hur vardagen i vår familjfredag 13 mars 2009

Om methotrexate

Methotrexate är den medicin som följer med i behandlingsschemat från början till slut. Under det första halvåret så har det varit i form av rygginjektioner och dygnslångt dropp med olika intervaller. Just nu sker detta var åttonde vecka. Dessutom så tar Lojsan Methotrexate i tablettform en gång i veckan, på tisdagar, från och med i januari. Och tabletterna kommer att följa med hela behandlingsschemat ut. Ny biverkning av tabletterna är att hon blir öm i munnen några dagar efter, inte mycket, men nog för att reagera på det.

Inga kommentarer: