Life is what happens to you while you're busy making other plans./Lennon

om Lojsan, som fick diagnosen ALL - Leukemi i aug 2008; när hon var 16 år, och om hur vardagen i vår familjmåndag 21 december 2009

Det är förkylt!

Lojsan är hemma (sista skoldagen) för att hon är rejält förkyld. Typiskt! Men vi hoppas att med mycket thé och vila så är hon fit for fight igen på torsdag. Hoppas bara att vi andra klarar oss...

Inga kommentarer: