Life is what happens to you while you're busy making other plans./Lennon

om Lojsan, som fick diagnosen ALL - Leukemi i aug 2008; när hon var 16 år, och om hur vardagen i vår familjfredag 17 juni 2011

Island!Nu är Lojsan på Island på konferens, Nordiskt möte för unga vuxna. Hoppas hon har kul!

Inga kommentarer: