Life is what happens to you while you're busy making other plans./Lennon

om Lojsan, som fick diagnosen ALL - Leukemi i aug 2008; när hon var 16 år, och om hur vardagen i vår familjtisdag 16 augusti 2011

Bloggtynande

Fler och fler av de bloggar jag följer uppdateras alltmer sällen eller har helt försvunnit. Det är lite tråkigt. Själv är jag inte heller så flitig nuförtiden; dels beroende på att själva ämnet för bloggandet håller på att ebba ut, dvs Lojsans behandling för ALL har avslutats. Men så har ju även sommaren ett finger med i spelet.

Dock fortsätter Lojsans andra behandlingar rörande seneffekter efter Neuroblastomet, och kommer så att göra i all framtid. Trots att dessa också är livsviktiga så är de inte lika akuta , och då de behandlar problem som är personligare/känsligare så är det svårare att skriva om utan att lämna ut henne alltför mycket. Kommer trots detta att försöka uppdatera bloggen med de händelser rörande Lojsan som hon tycker är ok att lägga ut.

Ha en skön sensommar alla!

Inga kommentarer: