Life is what happens to you while you're busy making other plans./Lennon

om Lojsan, som fick diagnosen ALL - Leukemi i aug 2008; när hon var 16 år, och om hur vardagen i vår familjtorsdag 3 mars 2011

Tips i efterhand...

När en närstående får cancer.
Läs och försök förstå hur det känns, och hur ni skulle ha gjort...

Inga kommentarer: